Monday, 29/11/2021 - 07:43|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TỰU TRƯỜNG VÀ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021 – 2022

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRUỜNG THPT HÀ HUY TẬP                                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

                    Số:   03  /KH-HHTa                                                                                      Kông Chro, ngày 27 tháng 8 năm 2021

KẾ HOẠCH

Tổ chức tựu trường, khai giảng, dạy và học năm học 2021-2022

Thực hiện Công văn số 1873/SGDĐT-VP, ngày 25/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Công văn số 1875/SGDĐT-VP, ngày 25/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai V/v triển khai một số hoạt động đầu năm học 2021-2022 và tổ chức khai giảng năm học mới; Công văn số 1887/PA-SGDĐT, ngày 26/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai về Phương án Tổ chức dạy và học năm học 2021-2022 ứng phó với tình huống dịch Covid-19 dự báo còn có thể kéo dài và diễn biến phức tạp, trong điều kiện bình thường mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Trường THPT Hà Huy Tập xây dựng kế hoạch tổ chức tựu trường, khai giảng, dạy và học năm học 2021-2022 như sau:

1. Tựu trường năm học 2021-2022

- Thời gian: 07 giờ 30 phút ngày 01 tháng 9 năm 2021.

- Hình thức: Trực tuyến trên Zoom của lớp do thầy/cô giáo chủ nhiệm tạo.

- Nội dung: Thầy cô giáo chủ nhiệm lớp tổ chức tập trung trực tuyến trên Zoom; điểm danh; giới thiệu về trường, lớp, cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường; thông báo thời khóa biểu; dặn dò học sinh chuẩn bị đồ dùng học tập, trang phục; phổ biến nội quy của trường, quy định của ngành; hướng dẫn phòng chống Covid-19…

2. Khai giảng năm học 2021-2022

- Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút ngày 05 tháng 9 năm 2021.

-  Hình thức: Trực tuyến trên Zoom của lớp do thầy/cô giáo chủ nhiệm tạo.

- Nội dung: Như điểm b) mục I.2 của Công văn số 1875/SGDĐT-VP, ngày 25/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai V/v triển khai một số hoạt động đầu năm học 2021-2022 và tổ chức khai giảng năm học mới.

3. Dạy và học năm học 2021-2022

Trường tổ chức hoạt động giáo dục dạy và học từ ngày 06/9/2021 theo phương án 1 hoặc phương án 2 tại Công văn số 1887/PA-SGDĐT, ngày 26/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai về Phương án Tổ chức dạy và học năm học 2021-2022 ứng phó với tình huống dịch Covid-19 dự báo còn có thể kéo dài và diễn biến phức tạp, trong điều kiện bình thường mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

 

Lưu ý:

- Nếu dạy học trực tiếp thì Trường sẽ tổ chức dạy học như bình thường đối với tất cả các môn học; thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, khai báo y tế và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

- Nếu dạy học trực tuyến thì trường không tổ chức dạy môn Giáo dục Hướng nghiệp, Giáo dục Ngoài giờ lên lớp, Nghề Tin học. Đối với học sinh không đủ điều kiện để học trực tuyến thầy/cô giáo bộ môn cung cấp kịp thời nội dung bài học, tài liệu, bài tập (bản in) theo tuần cho thầy/cô giáo chủ nhiệm lớp để gửi qua đường bưu điện cho học sinh tự học tại nhà.

- Khi việc dạy học trở lại như bình thường:

+ Các môn học  Giáo dục Hướng nghiệp, Giáo dục Ngoài giờ lên lớp, Nghề Tin học nhà trường sẽ bố trí dạy học bù, nhằm đảm bảo chương trình, phù hợp với tình hình thực tế của trường.

+ Đối với các môn còn lại nhà trường sẽ sắp xếp, bố trí thầy/cô giáo bộ môn bổ trợ lại toàn bộ kiến thức cho học sinh không đủ điều kiện để học trực tuyến và bổ sung, củng cố lại một số kiến thức cơ bản cho những học sinh có điều kiện học trực tuyến.

4. Phương án tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19

Thực hiện theo Công văn số 1875/SGDĐT-VP, ngày 25/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai V/v triển khai một số hoạt động đầu năm học 2021-2022 và tổ chức khai giảng năm học mới.

Với tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, trường xây dựng kế hoạch trên để cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh biết và chủ động thực hiện khi có quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai về thời điểm dạy học trực tuyến hay trực tiếp.Trên đây là kế hoạch tựu trường, khai giảng và dạy học năm 2021-2022 của trường THPT Hà Huy Tập.

Nơi nhận:

- Văn phòng Sở GD&ĐT ;                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

- Web NT;                                            

- Lưu VP.                                                                                                                                      Phạm Hữu Hùng
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Hôm qua : 124
Tháng 11 : 1.679
Năm 2021 : 17.958