Thursday, 17/10/2019 - 20:42|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP

Công khai theo công văn số 42/TB-TTr, ngày 4/5/2018 của Thanh tra sở GD

SỞ GDĐT TỈNH GIA LAI               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ----------------------------                                 -----------------------

Số : 01/BC – Tr HHT                                Kông chro , ngày 05 tháng 5 năm 2018

 

CÔNG KHAI TUYỂN SINH, CẤP PHÁT BẰNG VÀ BÁO CÁO

CÔNG TÁC TÀI CHÍNH

 

I. Công khai công tác tuyển sinh

- Tuyển sinh lớp 10 năm 2017: 213 học sinh (theo thông báo số: 01/TB-HHTa, ngày 04 tháng 7 năm 2017)

- Cấp phát văn bằng tốt nghiệp THPT 126 sở GD và ĐT Gia Lai cấp

- Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng khác: Không

- Cấp phát các văn bằng chứng chỉ khác: không

II/ Công tác tài chính năm 2017:

1/ Thu chi ngân sách nhà nước:

1.1 Kinh phí tự chủ:

Tổng số tiền được cấp ( dồng )

Trong đó

 Chi lương và các chế độ theo lương

Chi  khác

 Tỷ lệ chi khác trong tổng số tiền được cấp

So với  định mức tại quyết định số 30( 1) số tiền của đơn vị được cấp đủ hay thiếu

3.930.000.000

3.149.548.656

780.451.344

19.859 %

 

100.180.000

100.180.000

0

 

Cải cách tiền lương

1.2 Kinh phí không tự chủ : Gồm kinh phí sửa chữa, mua sắm, kinh phí thực hiện nghị định số 116/2016, hỗ trợ  chi phí học tập theo nghị định số 49,74 )

Tổng số tiền được cấp

Nội dung chi

Số tiền chi

Tồn

Lý do tồn

456.000.000

Sửa chửa hàng rào

389.912.000

66.088.000

 

7.600.000

Chi phúc lợi tập thể

7.600.000

0

 

358.765.000

Chi  nghị định 116/2016

245.025.000

113.740.000

Học sinh nghỉ học

118.170.000

Hỗ trợ CPHT

0

118.170.000

HS sai trùng đối tượng

9.712.000

Khuyết tật

0

9.712.000

HS sai đối tượng

2/ Thu chi học phí.

Tổng số tiền học phí

Tồn học phí năm 2014 chuyển sang năm 2015 (đồng)

Thu học phí năm học 2014-2015  (đồng)

Chi học phí năm 2015

tồn chuyển sang năm 2016

 

0

128.000.000

50.000.000

128.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuyết minh  chi tiết việc chi học phí năm 2015 của đơn vị

Stt

Nội dung chi

ĐVT (đồng )

Số tiền

Tồn

Lý do tồn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II/  Công tác tài chính năm 2018

1/ Kinh phí tự chủ được cấp năm 2018

Tổng số tiền được cấp

Dự toán lương, phụ cấp theo lương ( gồm cả tăng lương, tăng phụ cấp thâm niên, biệt phái trong cả nă 2016

Chi khác

Tỷ lệ chi so với tổng số tiền được cấp

So với  định mức tại quyết định số 30/2010/ QĐ – UBND của UBND tỉnh Gia Lai,  số tiền của đơn vị được cấp 2016 đủ hay thiếu

3.831.000.000

3.264.000.000

567.000.000

0.013 %

 

63.000.000

63.000.000

0

 

Cải cách tiền lương

77.000.000

46.200.000

30.800.000

 

Cấp bù học phí

2/ Kinh phí không tự chủ

2.1. Kinh phí không tự chủ :

Tổng số tiền được cấp

Nội dung dự kiến chi

980.000.000

 Chi  hỗ trợ  theo nghị định 116/2016/NĐ-TTg của chính phủ

139.000.000

Hỗ trợ CPHT

24.000.000

Thực hiện Nghị định 28/2012

2.2  Số lượng học sinh được hỗ trợ gạo Học kỳ II năm  học  2017 -2018 theo quyết định số 116/2016/QĐ – TTG :

Tổng số học sinh được cấp gạo

tổng số gạo được cấp

Số gạo tồn

Lý do tồn

128

17.280

0

 

2.3  Số lượng học sinh được hưởng  tiền hỗ trợ theo quyết định 12 của Thủ tướng Chính phủ

Số hoc sinh  được hưởng theo quyết định số 12

Chia ra

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

 

56

41

27

2.4/ Thu , chi học phí

Tổng số tiền học phí ( Dự kiến thu được )

Tồn học phí năm 2017 chuyển sang  năm 2018

90.000.000

100.100.000

3/ Thu – chi các nguồn kinh phí khác ( Ngoài ngân sách)

3.1 Các khoản thu

Số TT

Tên các khoản thu

ĐVT (đồng )

Số tiền (dự tính)

1

Thu phí gửi xe học sinh

 

60.000.000

2

Thu tiền vệ sinh

 

15.000.000

3

Thu tiền giấy thi

 

45.000.000

3.2 Các khoản chi

Số TT

Tên các khoản đã chi và dự kiến chi

ĐVT (đồng )

Số tiền

 

Chi sửa chửa nhà xe, thuê lao động giữ xe

 

45.000.000

 

Gửi kho bạc tiền gửi xe

 

15.000.000

 

Chi tiền vệ sinh(dụng cụ, nhân công), sửa chửa nhà vệ sinh

 

15.000.000

 

Chi mua giấy thi, giấy kiểm tra, VPP, mực in, hao mòn máy photo

 

45.000.000

4/ Những khó khăn vướng mắc, tồn tại trong việc thực hiện  công tác tài chính năm 2018. Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc, tồn tại .

  • Nhân viên hợp đồng ngoài phải trả lương bằng ngân sách chi thường xuyên.
  • Sửa chữa các công trình điện nước nhà hiệu bộ, phòng học, khu vệ sinh chưa có ngân sách để tu sửa.
  • Khu nhà cho học sinh ở lại chưa có kinh phí để sửa chữa, bảo vệ

5/ Những đề xuất kiến nghị  với Sở GD, sở tài chính, uỷ ban nhân dân tỉnh.

  • Bổ sung biên chế : văn thư, thư viện, bảo vệ..
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 11
Tháng 10 : 237
Năm 2019 : 5.350