Thursday, 04/03/2021 - 22:25|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Kim Hồng
Giáo viên Nguyễn Thị Kim Hồng
Ngày tháng năm sinh 01/11/1983
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị ĐH Anh Văn
Trình độ ĐH
Địa chỉ Thị trấn Kông Chro, Kông Chro, Gia Lai
Điện thoại 0942541058
Email nguyenthikimhong.hht@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách