Monday, 08/03/2021 - 13:22|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP
Thông tin chi tiết:
Phạm Hữu Hùng
Hiệu trưởng Phạm Hữu Hùng
Ngày tháng năm sinh 15/11/1978
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Đại học Toán
Địa chỉ TT Kông Chro, Kông Chro, Gia Lai
Điện thoại 0905363873
Email phamhuuhung78@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách