Saturday, 06/03/2021 - 20:35|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Nhi
Giáo viên Nguyễn Thị Nhi
Ngày tháng năm sinh 27/09/1988
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân Tin học
Địa chỉ Trà Xuân - Trà Bồng - Quảng Ngãi
Điện thoại 0986726510
Email nhidst08@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách