Monday, 29/11/2021 - 07:17|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP

Tổ Toán - Tin

 • Nguyễn Phiệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐH sư phạm Toán
  • Điện thoại:
   0976616561
  • Email:
   phiethhtkcr@gmail.com
 • Phạm Hữu Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Toán
  • Điện thoại:
   0905363873
  • Email:
   phamhuuhung78@gmail.com
 • Nguyễn Văn Phụng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Tin học
  • Điện thoại:
   01687467339
  • Email:
   nguyenvanphung6@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Công tác tại trường THPT Hà Huy Tập từ ngày 01/10/2007

 • Nguyễn Nhật Quang Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐH Toán
  • Điện thoại:
   0988856157
  • Email:
   quangcuongthd@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyển từ trường THPT Trần Hưng Đạo, Mang Yang. Từ ngày 23/08/2018

 • Ngô Chung Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Th.s Toán
  • Điện thoại:
   0984694574
  • Email:
   ngochungtoanpy@gmail.com
 • Phan Thị Thanh Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐH sư phạm Toán
  • Điện thoại:
   0979709085
  • Email:
   phanthanhtam.gl@gmail.com
 • Nguyễn Thị Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Tin học
  • Điện thoại:
   0986726510
  • Email:
   nhidst08@gmail.com
 • Nguyễn Văn Hoán
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Toán - Tin
  • Điện thoại:
   0964712277
  • Email:
   nguyenviethoan2010@gmail.com
 • Huỳnh Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Th.s Toán
  • Điện thoại:
   0989658055
  • Email:
   ahahuynh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyển từ Trung Tâm GDTX huyện Kông Chro từ ngày 15/08/2017