Monday, 29/11/2021 - 07:17|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP

Tổ Xã Hội (sử-Địa-GDCD-AV-Văn)

 • Nguyễn Thị Kim Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐH Tiếng anh
  • Điện thoại:
   0942541058
  • Email:
   nguyenthikimhong.hht@gmail.com
 • Đoàn Thanh Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BT Đoàn TN
  • Học hàm, học vị:
   ĐH sư phạm Địa lí
  • Điện thoại:
   0395376563
  • Email:
   doanthanhson01983@gmail.com
 • Phạm Xuân Đông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Ủy viên BCH CĐ
  • Học hàm, học vị:
   Sp_Sử
  • Điện thoại:
   0905064914
  • Email:
   phamxuandong1979@gmail.com
 • Nguyễn Thị Kim Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐH Anh Văn
  • Điện thoại:
   0942541058
  • Email:
   nguyenthikimhong.hht@gmail.com
 • Nguyễn Tấn Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng - Sử - Địa - GDCD
  • Học hàm, học vị:
   ĐH sư phạm Sử - chính trị
  • Điện thoại:
   0915726137
  • Email:
   nguyentantoan76@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ trưởng

 • Phạm Minh Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐH Anh Văn
  • Điện thoại:
   0987467466
  • Email:
   phamminhhue.hht2012@gmail.com
 • Lê Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐH Anh Văn
  • Điện thoại:
   0966961678
  • Email:
   thuyle1703@gmail.com
 • Nguyễn Thị Trâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Sp_Văn
  • Điện thoại:
   0906562922
  • Email:
   nguyenthitram.hht@gmail.com
 • Phạm Thị Thu Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Phó CTCĐ
  • Học hàm, học vị:
   Sp_Văn
  • Điện thoại:
   0986525271
  • Email:
   Phamthithuhuyen77@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Sp_Văn
  • Điện thoại:
   0988285816
  • Email:
   hoathienly1612@gmail.com
 • Phan Thị Thanh Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Sp Anh văn
  • Điện thoại:
   01689051265
  • Email:
   baonga10@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyển từ TTGD TX huyện Kông Chro, Tháng 8/2018

 • Nguyễn Thị Thanh Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Sp_Văn
  • Điện thoại:
   01697648282
  • Email:
   thanhhong.hhta@gmail.com