Monday, 08/03/2021 - 14:42|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Hạ
Giáo viên Nguyễn Thị Hạ
Ngày tháng năm sinh 11/06/1980
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Sp_Sinh-Kỹ thuật
Địa chỉ Tổ 1, Kông Chro, Gia Lai
Điện thoại 01697292603
Email nguyenthiha.hht.gialai@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách