Thursday, 17/10/2019 - 20:37|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP
 • Trần Thị Bảo Trân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng - Sinh - TD - QP
  • Học hàm, học vị:
   ĐH Sinh học
  • Điện thoại:
   0984765979
  • Email:
   baotrankcr@gmail.com
 • Trần Văn Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CTCĐ
  • Học hàm, học vị:
   ĐH Hóa học
  • Điện thoại:
   0963700078
  • Email:
   trannghiagl@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐH TDTT
  • Điện thoại:
   0987100417
  • Email:
   nguyenthanhhahuytap@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hạ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Sp_Sinh-Kỹ thuật
  • Điện thoại:
   01697292603
  • Email:
   nguyenthiha.hht.gialai@gmail.com
 • Nguyễn Văn Hán
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐH sư phạm lý
  • Điện thoại:
   0905336749
  • Email:
   nvhan59@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quản lí chung

 • Phạm Thiết Quốc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Th.s Hóa học
  • Điện thoại:
   01693518521
  • Email:
   phamthietquocqng@gmail.com
 • Ngô Thị Tuyết Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐH Vật lý
  • Điện thoại:
   0972472002
  • Email:
   ngotuyetmai78@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quản lý CSVC của trường

 • Đinh Thị Ngọc Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐH sư phạm Hóa
  • Điện thoại:
   01689969482
  • Email:
   dinhthingocphuong2605@gmail.com
 • Huỳnh Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Sp_Vật lý
  • Điện thoại:
   01223461312
  • Email:
   huynhhuynhlan@gmail.com
 • Lê Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Lý
  • Điện thoại:
   0972827093
  • Email:
   hale1305@gmail.com
 • Mai Thị Thu Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Sp_Lý
  • Điện thoại:
   0906528357
  • Email:
   mtrangly@gmail.com
 • Trần Duy Tín
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐH QP
  • Điện thoại:
   0987068334
  • Email:
   tranduytin07@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy QP chuyển từ trường LÊ HOÀN