Monday, 29/11/2021 - 07:30|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP

Tổ Sinh-TD-Q. phòng-Lý-Hóa-CN

 • Huỳnh Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Sp_Vật lý
  • Điện thoại:
   0773461312
  • Email:
   huynhhuynhlan@gmail.com
 • Phạm Thiết Quốc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Th.s Hóa học
  • Điện thoại:
   0393518521
  • Email:
   phamthietquocqng@gmail.com
 • Trần Văn Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CTCĐ
  • Học hàm, học vị:
   ĐH Hóa học
  • Điện thoại:
   0963700078
  • Email:
   trannghiagl@gmail.com
 • Trần Đức Tới
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐH Vật Lý
  • Điện thoại:
   0973269689
  • Email:
   tranductoigl@gmail.com
 • Ngô Thị Tuyết Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐH Vật lý
  • Điện thoại:
   0972472002
  • Email:
   ngotuyetmai78@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quản lý CSVC của trường

 • Nguyễn Thị Hạ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Sp_Sinh-Kỹ thuật
  • Điện thoại:
   01697292603
  • Email:
   nguyenthiha.hht.gialai@gmail.com
 • Trần Thị Bảo Trân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng - Sinh - TD - QP
  • Học hàm, học vị:
   ĐH Sinh học
  • Điện thoại:
   0984765979
  • Email:
   baotrankcr@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐH TDTT
  • Điện thoại:
   0987100417
  • Email:
   nguyenthanhhahuytap@gmail.com
 • Đinh Thị Ngọc Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐH sư phạm Hóa
  • Điện thoại:
   01689969482
  • Email:
   dinhthingocphuong2605@gmail.com
 • Mai Thị Thu Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Sp_Lý
  • Điện thoại:
   0906528357
  • Email:
   mtrangly@gmail.com
 • Lương Công Bảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐH TDTT
  • Điện thoại:
   01672306436
  • Email:
   luongcongbao1981@gmail.com
 • Trần Thị Bảo Trân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng - Sinh - TD - QP
  • Học hàm, học vị:
   Sp_Sinh-Kỹ thuật
  • Điện thoại:
   0984765979
  • Email:
   baotrankcr@gmail.com