Monday, 08/03/2021 - 15:00|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP
Thông tin chi tiết:
Trần Văn Nghĩa
CTCĐ Trần Văn Nghĩa
Ngày tháng năm sinh 20/10/1979
Giới tính Nam
Học hàm, học vị ĐH Hóa học
Trình độ 12/12
Điện thoại 0963700078
Email trannghiagl@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách