Monday, 08/03/2021 - 14:56|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP
Thông tin chi tiết:
Phạm Thị Thu Huyền
Giáo viên - Phó CTCĐ Phạm Thị Thu Huyền
Ngày tháng năm sinh 29/08/1977
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Sp_Văn
Địa chỉ Tổ 3, TTr Kông Chro, Gia Lai
Điện thoại 0986525271
Email Phamthithuhuyen77@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách