Thursday, 04/03/2021 - 23:05|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Trâm
Giáo viên Nguyễn Thị Trâm
Ngày tháng năm sinh 18/12/1975
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Sp_Văn
Trình độ ĐH
Địa chỉ Tổ 2, thị trấn Kong chro - Gia Lai
Điện thoại 0906562922
Email nguyenthitram.hht@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách