Sunday, 09/08/2020 - 09:45|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP

Tổ Chuyên môn

 • Đoàn Thanh Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BT Đoàn TN
  • Học hàm, học vị:
   ĐH sư phạm Địa lí
  • Điện thoại:
   0395376563
  • Email:
   doanthanhson01983@gmail.com
 • Phạm Hữu Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Toán
  • Điện thoại:
   0905363873
  • Email:
   phamhuuhung78@gmail.com
 • Ngô Thị Tuyết Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐH Vật lý
  • Điện thoại:
   0972472002
  • Email:
   ngotuyetmai78@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quản lý CSVC của trường

 • Nguyễn Văn Phụng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Tin học
  • Điện thoại:
   01687467339
  • Email:
   nguyenvanphung6@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Công tác tại trường THPT Hà Huy Tập từ ngày 01/10/2007

 • Nguyễn Thị Hạ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Sp_Sinh-Kỹ thuật
  • Điện thoại:
   01697292603
  • Email:
   nguyenthiha.hht.gialai@gmail.com
 • Phạm Xuân Đông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Ủy viên BCH CĐ
  • Học hàm, học vị:
   Sp_Sử
  • Điện thoại:
   0905064914
  • Email:
   phamxuandong1979@gmail.com
 • Nguyễn Thị Kim Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐH Anh Văn
  • Điện thoại:
   0942541058
  • Email:
   nguyenthikimhong.hht@gmail.com
 • Nguyễn Tấn Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng - Sử - Địa - GDCD
  • Học hàm, học vị:
   ĐH sư phạm Sử - chính trị
  • Điện thoại:
   0915726137
  • Email:
   nguyentantoan76@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ trưởng

 • Trần Thị Bảo Trân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng - Sinh - TD - QP
  • Học hàm, học vị:
   ĐH Sinh học
  • Điện thoại:
   0984765979
  • Email:
   baotrankcr@gmail.com
 • Trần Văn Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CTCĐ
  • Học hàm, học vị:
   ĐH Hóa học
  • Điện thoại:
   0963700078
  • Email:
   trannghiagl@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐH TDTT
  • Điện thoại:
   0987100417
  • Email:
   nguyenthanhhahuytap@gmail.com
 • Phạm Thiết Quốc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Th.s Hóa học
  • Điện thoại:
   01693518521
  • Email:
   phamthietquocqng@gmail.com