Thursday, 04/03/2021 - 22:32|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP
Thông tin chi tiết:
Phạm Thiết Quốc
Phó Bí thư Phạm Thiết Quốc
Ngày tháng năm sinh 20/07/1985
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Th.s Hóa học
Điện thoại 01693518521
Email phamthietquocqng@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách