Thứ hai, 29/11/2021 - 06:10|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP

Đoàn Thanh niên

 • Phạm Thiết Quốc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Th.s Hóa học
  • Điện thoại:
   0393518521
  • Email:
   phamthietquocqng@gmail.com
 • Đinh Thị Ngọc Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐH sư phạm Hóa
  • Điện thoại:
   01689969482
  • Email:
   dinhthingocphuong2605@gmail.com
 • Huỳnh Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Th.s Toán
  • Điện thoại:
   0989658055
  • Email:
   ahahuynh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyển từ Trung Tâm GDTX huyện Kông Chro từ ngày 15/08/2017

 • Đoàn Thanh Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   ĐH Địa lí
  • Điện thoại:
   01695376563
  • Email:
   doanthanhson01983@gmail.com