Thursday, 17/10/2019 - 21:03|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP
 • Nguyễn Tấn Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng - Sử - Địa - GDCD
  • Học hàm, học vị:
   ĐH sư phạm Sử - chính trị
  • Điện thoại:
   0915726137
  • Email:
   nguyentantoan76@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ trưởng

 • Trần Văn Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CTCĐ
  • Học hàm, học vị:
   ĐH Hóa học
  • Điện thoại:
   0963700078
  • Email:
   trannghiagl@gmail.com
 • Nguyễn Văn Hán
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐH sư phạm lý
  • Điện thoại:
   0905336749
  • Email:
   nvhan59@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quản lí chung

 • Phạm Hữu Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Toán
  • Điện thoại:
   0905363873
  • Email:
   phamhuuhung78@gmail.com
 • Ngô Thị Tuyết Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐH Vật lý
  • Điện thoại:
   0972472002
  • Email:
   ngotuyetmai78@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quản lý CSVC của trường

 • Nguyễn Thị Trâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Sp_Văn
  • Điện thoại:
   0906562922
  • Email:
   nguyenthitram.hht@gmail.com
 • Phạm Thị Thu Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Phó CTCĐ
  • Học hàm, học vị:
   Sp_Văn
  • Điện thoại:
   0986525271
  • Email:
   Phamthithuhuyen77@gmail.com
 • Phan Thị Thanh Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Sp Anh văn
  • Điện thoại:
   01689051265
  • Email:
   baonga10@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyển từ TTGD TX huyện Kông Chro, Tháng 8/2018

 • Đoàn Thanh Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BT Đoàn TN
  • Học hàm, học vị:
   ĐH sư phạm Địa lí
  • Điện thoại:
   22/07/1983
  • Email:
   doanthanhson01983@gmail.com
 • Huỳnh Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Th.s Toán
  • Điện thoại:
   0989658055
  • Email:
   ahahuynh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyển từ Trung Tâm GDTX huyện Kông Chro từ ngày 15/08/2017