Monday, 29/11/2021 - 06:22|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP

BCH Công Đoàn

 • Trần Văn Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐH Hóa học
  • Điện thoại:
   0963700078
  • Email:
   trannghiagl@gmail.com
 • Trần Văn Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CTCĐ
  • Học hàm, học vị:
   ĐH Hóa học
  • Điện thoại:
   0963700078
  • Email:
   trannghiagl@gmail.com
 • Phạm Xuân Đông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Ủy viên BCH CĐ
  • Học hàm, học vị:
   Sp_Sử
  • Điện thoại:
   0905064914
  • Email:
   phamxuandong1979@gmail.com
 • Phạm Thị Thu Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Phó CTCĐ
  • Học hàm, học vị:
   Sp_Văn
  • Điện thoại:
   0986525271
  • Email:
   Phamthithuhuyen77@gmail.com