GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG

TÊN TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP

Địa chỉ: Trường THPT Hà Huy Tập- Huyện Kông Chro –Tỉnh Gia Lai

Điện thoại : 0869522450

Email: thpt.hahuytap2007@gmail.com

-Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Hán  Điện thoại: 0905336749

-Phó HT: 1. Phạm Hữu Hùng     Đt: 0905363873

                 2. Ngô Thị Tuyết Mai  Đt: 0972472002

 

 

 

 

 

                                     Lô Gô Trường THPT Hà Huy Tập